• CONTACTE

Política de privacitat

Escola Lacaniana de Psicoanàlisi informa sobre la política de privacitat de cdcelp.org.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament és Escola Lacaniana de Psicoanàlisi amb domicili a c/ Santa Perpètua 10-12 , 08012 Barcelona. Telèfon +34932075619 i adreça electrònica cdc@elp.cat.

Com obtenim les dades?

Formularis web de recollida d’informació.

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Tractem les dades personals dels usuaris per gestionar les sol·licituds de participació a les activitats de la Comunitat de Catalunya de la ELP i l'enviament de comunicacions informatives (també per via electrònica).

Les dades recollides mitjançant els formularis queden emmagatzemades als servidors de Reyes Informática y Tecnologia SLU sota la seva política de privadesa.

Quant de temps conservarem les dades personals?

Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió i, en qualsevol cas, en compliment dels termes legals de prescripció que li siguin aplicables.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals?

Les eines utilitzades per gestionar les dades són contractades per tercers:

Allotjament: Reyes Informática y Tecnología SLU, amb domicili a Espanya, c/ Consell de Cent, 474, 08013 Barcelona; tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Escola Lacaniana de Psicoanàlisi.

Quins són els teus drets en relació amb les dades personals?

  • Dret d'accés o rectificació: per consultar i/o sol·licitar la modificació de les teves dades personals.
  • Dret de supressió: per sol·licitar l'eliminació de les teves dades personals.
  • Dret d'oposició o limitació: per sol·licitar que no es tractin o que s'estableixi una limitació al tractament.
  • Dret de portabilitat: per sol·licitar que et lliurin les teves dades perquè les puguis transmetre a un altre responsable.

Com pots exercir els teus drets?

Podràs exercir els teus drets mitjançant sol·licitud escrita i signada a l'adreça següent: Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, Santa Perpètua, 10-12, 08012 Barcelona o enviant un missatge electrònic a cdc@elp.cat, sol·licitant clarament el dret a exercir i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, Escola Lacaniana de Psicoanàlisi està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 del RGPD i a l'article 4 de la LOPD, per la qual cosa són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i amb les mesures adequades, pertinents i limitades al que cal en relació amb les finalitats per a les qual són tractades.

Escola Lacaniana de Psicoanàlisi garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels usuaris i se'ls ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Escola Lacaniana de Psicoanàlisi ho notificarà a l’usuari, sense demores indegudes. Proporcionarà informació oportuna relacionada amb l'incident de seguretat tan bon punt es conegui o quan l’usuari ho sol·liciti raonablement.