• CONTACTE

Càrtels de l'ELP

El 1964, en el seu Acte de fundació, Jacques Lacan proposava com a principi del treball a l'Escola "l'elaboració sostinguda en un petit grup". Amb això introduïa el principi del càrtel a l'Escola, és a dir, un grup format per diverses persones, a les quals s'afegeix una més, escollida pels mateixos components del grup, encarregada "de la selecció, de la discussió i de la sortida que cal reservar al treball de cadascú". Els altres principis del càrtel són un temps limitat per al treball i l'exigència d'una producció que ha de presentar-se públicament, encara que sigui per mostrar una crisi en l'elaboració.

Des de llavors el càrtel ha estat un dels òrgans de l'Escola de Lacan, com a manera de manteniment, transmissió i difusió del discurs psicoanalític.

Per a formar part d'un càrtel no cal ser membre de l'Escola; n'hi ha prou amb acceptar la seva orientació.

Cadascú tria el seu propi punt de partida, i accepta dirigir cap a la frontera sempre mòbil que separa el saber de la ignorància. Aquí se suposa un desig, que si no ho és de saber, ho serà almenys d'ignorància, i per tant lligat a allò més original.

Sent com és el càrtel un òrgan de l'Escola en el seu conjunt -en el nostre cas l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi del Camp Freudià a Espanya-, remetem a la seva pàgina web per consultar la llista de càrtels i les rúbriques en què s'inscriuen, per seguir els debats actuals sobre el càrtel a l'Escola, per seguir les produccions dels integrants dels càrtels, per a inscriure càrtels nous o per proposar-se com a component d'algun nou càrtel.