• CONTACTE

Organització de la Comunitat de Catalunya de l'ELP

Junta directiva

La Junta directiva de l'CdC per al període 2020-2022 queda composta de la següent manera:

 • Director: Daniel Cena
 • Secretaria i Tresoreria: Lluïsa Andreu
 • Vocal 1. Responsable de Publicacions: Myriam Chang
 • Vocal 2. Director de la Biblioteca: Francesc Vilà
 • Vocal 3. Difusió i Web: Alejandro Velázquez
 • Secretària de la Seu de Tarragona: M. Ángela Gallofré
 
 

Comissions

Revista Freudiana

 • Directora: Myriam Chang
 • Comité de redacció: Rosa Godínez, Nicanor Mestres, Oriana Novau, Patricia Lombardi, Alín Salom
 • Comissió de Redes: Regina Menéndez (responsable), Fernando Juárez, Andrea Freiría
 • Col·laboradors: Guy Briole, Dominique Cotelec, Eduard Gadea, Patricia Heffes, Marta Serra

Biblioteca del Camp Freudià de Barcelona (BCFB)

 • Director: Francesc Vilá
 • Comissió: Dolors Arasanz, Sonia Arribas, Clara Bardón, Carmen Bono, Neus Carbonell, Montse Colilles, Héctor García, Estela Paskvan, Carla Rojo, Howard Rouse, Alberto Valentinuzzi, Iolanda Ferreres, Marta Berenguer. 

Difusió

 • Responsable: Alejandro Velázquez
 • Twitter: Iolanda Ferreres (responsable), Lucía Icardi
 • Facebook: Gabriela Galarraga (responsable), Claudia Rivas
 • Canal de YouTube: José Manuel Alvarez

Càrtels

 • Josep María Panés (responsable), Lluïsa Andreu, Carolina Tarrida, Howard Rouse, Gemma Ribera

Comissió mixta local de la CdC i SCB

 • Marta Serra (Responsable SCB), Begoña Ansorena, Dolors Arasanz y                                                                         Mari Cruz Fernández (Responsable CdC-ELP)

Comissió de recepció 

 • Ivan Ruiz y Marta Serra 

Seu Tarragona de la CdC-ELP

Comissió de difusió: Catherine Galaman, Gemma Ribera y Josep Sanahuja

Responsable de càrteles: Àngela Gallofré

Biblioteca del Camp Freudià de Tarragona (BCFT): Gemma Gallart y Josep Sanahuja (Responsable)

Comissió de recepció: Catherine Galaman y Joan Gracia