• CONTACTO

XXIII Jornades de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi. Convocatòri a tallers

Espai preparatori de la Comunitat de Catalunya

XXIII Jornades de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi

Euskalduna Bilbao

23 i 24 de novembre 2024

Del malestar al símptoma. Entrades en anàlisis

 

En l'argument de les Jornades se subratlla que Lacan ens fa notar que la psicoanàlisi no és una terapèutica com les altres. Subratlla així tant un rigor ètic com la necessitat de separar la psicoanàlisi de les psicoteràpies, sense fer cap menyspreu als efectes terapèutics que el recorregut d'una anàlisi pot albergar.

 

És a partir de la lectura de l'argument i la publicació dels seus eixos que la Comunitat de Catalunya de l’ELP convida a participar en algun dels tres tallers, les reunions dels quals es realitzaran en línia, i d'on sorgiran les aportacions, avanços, productes, que es presentaran a la tardor en l'espai preparatori de les Jornades que funcionarà de manera simultània en les seus de Barcelona i Tarragona.

 

Els interessats heu d'escriure un mail als responsables dels tallers per a apuntar-vos, abans de l'11 de maig de 2024.

 

TALLER 1: Actualitat de les entrevistes preliminars en la lògica de la cura psicoanalítica.

L'ensenyament de Lacan és un intent de formalitzar una lògica de la cura. Per això la seva pràctica per a no caure en parloteig, haurà de ser injectada per una lògica, l'horitzó de la qual no sigui cap altre que el final. D'això en tractarem al taller: com política, tàctica i estratègia es posen en joc des dels inicis d'una anàlisi.

Les entrevistes només es poden anomenar, lògicament, preliminars, si es sanciona una entrada en anàlisi. I només hi ha sortida si hi va haver entrada. Entrada que necessita d’una mutació subjectiva no passada per alt.

És així que als inicis, l'acte de l'analista serà fonamental, essent també el que diferencia aquesta pràctica d'altres.

Tractarem d'abordar en aquest taller totes aquelles qüestions que es posen en joc en aquest temps lògic de la cura, també en la perspectiva de la nostra època.

 

 

 • Eixos:

- Malestars, demandas y posada en forma del símptoma.

- Solucions singulars y diagnòstic diferencial.

 

 • Responsables: Betina Ganim, Hector García, Gemma Ribera.

 

 • Días de reunió: dilluns a les 19:30

  1 de julio de 2024

  2 de septiembre de 2024

  30 de septiembre de 2024

  21 de octubre de 2024

  11 de noviembre de 2024

 

 • Contacte: taller1jjelp24cdc@gmail.com

 

Taller 2: La pràctica de la interpretació -y la transferència- a l’ entrada

Si partim d’aquest “giro magistral”1 de Lacan que situa la lògica conclusiva del final de l ‘anàlisi com orientació del inici, les entrevistes preliminars tindran com a meta posar las coses d’una manera que ubiqui tota la resta de la experiència analítica en aquesta lògica.  Es des d’aquesta perspectiva de situar allò impossible que defineix el real des de l’inici de la operació analítica, que considerarem la pràctica de la interpretació i la qüestió de la transferència a la entrada.

[1] Miller, J.A., Cómo terminan los análisis. Paradojas del pase, Ed. Grama, 2022, pág. 13.

 

 • Eixos:

- Interpretació i transferència a l’entrada.

- El singular de l’encontre. L’inconscient encara.

 

 • Responsables: Lluïsa Andreu, Pepa Freiría.

 

 • Dies de reunió: Dimecres a les 19:30 hs

19 junio de 2024

10 julio de 2024

25 septiembre de 2024

16 octubre de 2024

13 noviembre de 2024

 • Contacte: pepafreiria@gmail.com

 

Taller 3: Començaments i urgències en nens, adolescents i institucions.

En este Taller pondremos en tensión los conceptos centrales que separan al psicoanálisis y sus efectos, de las psicoterapias, en el tratamiento con niños y adolescentes, y en la práctica institucional. Trabajaremos para situar de qué modo se orienta desde el psicoanálisis el trabajo en las instituciones y qué arreglos son posibles para hacerle un lugar a la singularidad del parlêtre. También en este caso, ¿podemos dar a las entrevistas preliminares un lugar clave, para facilitar una operación que implique efectos psicoanalíticos, propiamente dichos, en marco institucional?

En aquest taller posarem en tensió els conceptes centrals que separen a la psicoanàlisi i els seus efectes, de les psicoteràpies, en el tractament amb nens i adolescents, i en la pràctica institucional. Treballarem per a situar de quina manera s'orienta des de la psicoanàlisi el treball en les institucions i quins arranjaments són possibles per a fer-li un lloc a la singularitat del parlêtre. També en aquest cas, podem donar a les entrevistes preliminars un lloc clau, per a facilitar una operació que impliqui efectes psicoanalítics, pròpiament dits, en marc institucional?

 

 • Eixos:

- Urgències subjectives en institucions.

- Començaments d’anàlisis en nens y adolescents.

 

 • Responsables: Paula Díaz, Luciana Fracchia Sardi.

 

 • Dies de reunión: dijous a les 19:30

 20 de junio de 2024

4 de julio de 2024

26 de septiembre de 2024

24 de octubre de 2024

7 de noviembre de 2024

 • Contacte: diazfer@gmail.com, lucianafracchia@gmail.com.

 

 

***

 

Aprofitem per a avançar que l'Espai preparatori de les Jornades donarà la seva Puntada de peu inicial el dia dimarts 11 de juny amb una sessió que serà presencial a Barcelona i amb connexió en la seu de Tarragona i per a aquells que viuen fora de Barcelona i formen part dels tallers.

  

CALENDARIO

Les altres dates de tardor seran les següents (per confirmar):

 

 • 17 de setembre
 • 15 d'octubre
 • 22 d'octubre
 • 5 de novembre
 • 19 de novembre
Horari
A determinar

Comparteix

 • Comparteix a Twitter
 • Comparteix a Facebook

ARXIU D'ACTIVITATS