• CONTACTO

Espai d'ensenyaments del passi

Seminari de l'Escola -2024.

Els ensenyaments del passi.

Espai d'ensenyaments sobre el passi d ela CdC-ELP

 

Acompanyant una nova època del passi en la ELP i el conjunt de les escoles de l'AMP, inaugurem aquest espai, on acollirem els treballs d’elucidació dels punts vius de l’experiència.
És l’ocasió per treballar tant sobre les referències clàssiques de Lacan, com sobre treballs més recents que ja han aportat elements epistèmics sobre el que està en joc en allò que, més enllà del canvis en el reglament, Jacques-Alain Miller va anomenar “reinventar el passi”.

Erick González, “Dos apuntes sobre la proposición del 9 de octubre sobre el
psicoanalista de la Escuela”


Graciela Elosegui, “Y, ¿el pase como placa sensible de la escuela?”


Howard Rouse, “Pase y ultrapase, enunciación y decir”

Modera: Enric Berenguer


Referències:


Laurent, Éric. “El pase y sus restos”. La práctica del pase en las Escuelas del
Campo Freudiano. Buenos Aires, Grama, 2023, pp. 201-215.

 


Miller, Jacques-Alain. Presentación de Cómo se terminan los análisis. Disponible en
internet: https://www.youtube.com/live/bDT7-7UucQw?si=GQXR-T0Ep8JIQk_N


Lacan, Jacques. “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la
Escuela”. Otros escritos. Paidós, Buenos Aires, 2012.

 

***

 

Dimarts 7 de maig de 2024: El principi del passi

 

  • Intervenen:

-Lucia D'Angelo: La Nota italiana

-Marta Serra: El passi a l'entrada

 

  • Modera: Graciela Elosegui

 

En la primera trobada del nostre Espai, es va desplegar un recorregut possible que prenia com a impuls al comentari realitzat per Jacques-Alain Miller en la seva presentació de Como se terminan los análisis, en específic en el punt en què aquest va assenyalar que ja en La Proposición trobem dues fórmules que es corresponen, una a la de l'inici, el conegut algorisme de la transferència, i una altra a la de la sortida, en la qual es destaca la x de l'enigma en l'enunciació de l'analista, i que aquestes dues fórmules convé que siguin substituïdes per les del discurs de l'amo i el discurs de l'analista.

A partir de la lectura de La Proposición, es van poder establir algunes línies per a anar treballant en aquest espai. No sense revisitar els textos fundacionals del passi la proposta inclou fer l'exercici de posar en tensió aquests amb els moments més actuals d'aquesta pràctica. És així llavors que també vam poder treballar amb Graciela Elosegui la seva proposta del passi com a placa sensible de l'Escola, i amb Howard Rouse, algunes qüestions que ens permetran preguntar-nos sobre la diferència entre l'enunciació i el dir en el dispositiu, i el més enllà del passi ontològic, com l'ultrapassi i la seva relació amb l'U-sol o la henología.

En el debat va sorgir l'assenyalament de la necessitat d'introduir, en l'arc que dibuixa La Proposición del 67, fins a la dissolució de l’EFP en el 80, a la Nota Italiana com a fracàs i també, possiblement, com a punt de viratge i com a text a partir del quin Jacques-Alain Miller va promoure una pràctica del passi, ja no a la sortida sinó a l'entrada, a principis dels anys 90.

És per això que per a aquesta ocasió comptarem amb dues presentacions que prendran, el que amb Jacques Lacan i Jacques-Alain Miller anomenarem “El principi del passi”. Tal com ho va referir en la seva presentació del llibre El naixement del Camp Freudià al juny de 2023.

“La Nota italiana ha tingut un cert paper en els desenvolupaments teòrics de Lacan, però fins a un cert punt va ser una temptativa fracassada [el de l'entrada dels italians en una Escola, a partir de presentar-se a ella com havent-se analitzat]. No obstant això, el comú entre el passi del 67 i el 74, és el que Lacan anomena el principi del passi. Què significa exactament? Ho entenc així: encara que les finalitats són diferents es manté el mateix procediment, és a dir, un subjecte explica la seva anàlisi, o explica almenys els punts candents de la seva anàlisi, no enfront d'un jurat sinó de manera indirecta, a través de dues analitzants, anomenats passadors. Al meu entendre el principi del passi és donar-se a si mateix, un testimoni de la seva pròpia anàlisi i a un jurat a través d'una mediació”.

 

Algunas referències:

Lacan, Jacques. “La Nota italiana”. Otros escritos. Paidós, Buenos Aires.

Miller, Jacques-Alain. Presentación de El nacimiento del campo freudiano. EOL TV.

Miller, Jacques-Alain. “El pase a la entrada”. Cómo se terminan los análisis. Grama, Buenos Aires.

Miller, Jacques-Alain. “La pregunta de Madrid”. El nacimiento del campo freudiano. Paidós, Buenos Aires.  

 

Dimarts 4 de juny de 2024

El passi entre la doctrina i la singularitat

Des que Lacan va proposar l’any 1967 el concepte de passi a la “Proposició del 9 d’octubre”, l’escola n’ha fet experiència en una tensió entre doctrina i singularitat. És a dir, entre l’ortodòxia lacaniana i la singularitat de cada testimoni, un per un. A la darrera trobada del curs de l’espai del passi volem abordar aquesta qüestió que es posa de relleu en cada moment de “crisi” de la pròpia experiència del passi.

 

Hi intervindran:

Enric Berenguer (moderador)

Neus Carbonell i Eric González.

 

Bibliografia:

  • Jacques Lacan “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”, Otros escritos, Barcelona: Paidós, 2012, pp.261-277.
  • “Nota italaniana”, óp. cit., pp. 327 – 332.
  • Jacques-Alain Miller, Cómo terminan los anàlisis, Buenos Aires: Gramma, 2022.

 

CALENDARIO

Dates: 

2 d'abril, 7 de maig, 4 de juny

1 d'octubre, 12 de novembre.

 

Dimarts a les 20h30

Presencial a la Seu Barcelona

Sta. Perpètua, 10-12

Horari
A determinar

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

ARXIU D'ACTIVITATS