• CONTACTO

ESPAI PREPARATORI DE LES XXI JORNADES DE LA *ELP. “Tothom és al seu món. Clínica de les invencions singulars”.

ESPAI PREPARATORI DE LES XXI JORNADES DE LA *ELP

“Tothom és al seu món. Clínica de les invencions singulars”

 

Aquesta tesi de Lacan apareix en una sola ocasió, ja al final del seu ensenyament (1978). El propi Lacan, conscient de les seves implicacions, pren distància i la hi atribueix a Freud qui, en

diverses ocasions, posava en qüestió la idea mateixa de normalitat, de la qual considerava que no era més que somni.

 

L'universal del “Tothom és boig” es fonamenta en la relació trastornada que té tot ésser parlant amb el seu propi cos perquè el forat en el Simbòlic consisteix en una falta que afecta el sexe, l'índex del qual és el real del gaudi. S'acompanya, a més, d'una implicació: tot saber té un estatut de deliri.

En la psicosi, el signe de perplexitat es torna significant, amb l'agregat d'un altre significant que serà el del deliri. I aquesta és l'estructura mateixa del saber: el que fa el significant del saber S₂ és donar sentit a un signe previ S₁ fora de sentit.

El deliri en la psicosi és restitutiu, cobreix alguna cosa, com un paravent la fragilitat del qual es fa evident quan en una certa conjuntura és tombat.

Davant aquest universal, Lacan planteja la posició de la psicoanàlisi com orientada per la particularitat del símptoma en què el psicoanalizant està tancat i els arranjaments singulars de cada ésser parlant, les seves respostes en termes d'invencions, més enllà de les solucions canòniques del per a tots.

La clínica i l'època ens mostren una varietat àmplia de propostes que forclueixen aquestasingularitat, situant cada veritat com a universal i desconeixent el gaudi “feliç” del subjecte:des de les tecnociències a les classificacions del *DSM, l'enfocament neurobiològic, les bogeries identitàries o els ideals que fan de la diversitat un imperatiu. La psicoanàlisi proposa una altra via per a tractar aquest real investigant sobre la clínica de les invencions singulars.

Per preparar aquest Espai en la CdC hem pres com a guia els tres últims capítols del Curs de J-A. Miller “Todo el mundo es loco” (2007-2008).

La modalitat del treball serà en tres Tallers, cadascun dels quals prendrà al seu càrrec el text d'un dels capítols i les seves referències corresponents, amb l'aportació de vinyetes clíniques, per a la seva presentació en l'Espai que es programarà en la Comunitat.

 

Taller 1: Saber i deliri

Lectura del cap. XVI: Diversificación del Uno

Bibliografía:

Lacan, J.

-Lacan por Vincennes (1978)

-Acerca de la causalidad psíquica (1946)

-De nuestros antecedentes (1966)

-Breve discurso a los psiquiatras (1967)

-El Atolondradicho (1973)

 

Taller 2: Arranjamentssingulars

Lectura del cap. XVII: Brújula de la última enseñanza

Bibliografía:

Lacan, J.

-Lacan por Vincennes (1978)

-De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis (1959)

-Observación sobre el informe de Daniel Lagache: psicoanálisis y estructura de la

personalidad (1960)

-Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano (1960)

-Seminario 24, L'insu que sait… (19/04/77)

-Seminario 25, El Momento de concluir (1977-78)

 

Taller 3: El subjecteésfeliç

Lectura del cap. XVIII: Cada uno en su mundo

Bibliografía:

-Lacan, J.

Lacan por Vincennes (1978)

Seminario 24, L'insu que sait… (19/04/77)

El Atolondradicho (1973)

-Erasmo. Elogio de la locura

-Foucault, M. Historia de la locura en la época clásica

 

Animem a membres i socis a participar en elstallers i convoquem a totselsinteressats a una primera reunió en la Seu de la Comunitat el pròxim 19 d'abril a les 20.30 hs.

Comissió d’organització: Clara Bardón (responsable), José Ramón Ubieto, Rubén Touriño, Victoria Vicente

 

 

 

CALENDARIO

19 d'abril, 20.30 

Animem a membres i socis a participar en els tallers i convoquem a tots els interessats a una primera reunió en la Seu de la Comunitat.

 

17 de maíz, 20:30

Presentació de les XXI Jornades de la ELP

Intervenen: Laura Canedo, Co-directora de les Jornades, i Elvira Guilañá, Responsable de la Comissió epistèmica.

Modera: Clara Bardón

 

21 de juny, 20:30

Presentació del Taller 1

Intervenen:

Karina Piluso,"Todos parten con el pie que no conviene"

José Ramón Ubieto, “Ilusiones y creencias delirantes en Freud”

Francesc Vilà, “La clínica del dispositivo joyciano”

Modera: José Ramón Ubieto

 

27 de setembre, 20:30

Intervenen:
 
Nicanor Mestres, "Un cas d'arranjament singular: el significant fora-del-cos"
 
Howard Rouse, “Una lògica del Ja-Ningú?”
 
Modera: Clara Bardon
 
 
18 d´octubre, 20:30

Intervenen:

Rosa Godinez, "Cadascú al seu món, en la solitud del gaudi. Alguns apunts i vinyeta clínica"

María Guardarucci, "La varitat de Freud" 

Modera: Victoria Vicente i Rubén Touriño

 

Reunió en la Seu de la Comunitat

Presencial 

Horari
A determinar

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

ARXIU D'ACTIVITATS