• CONTACTO

L'ALTRE SEXE: VORES DEL FEMENÍ

*Freud no va trobar en l'inconscient el “representant de la representació” de la dona. En el seu lloc, va trobar la problemàtica fàl·lica. D'aquí ve la seva afirmació que la libido és masculina i també el fet que la seva recerca acabés en la pregunta: “Què vol una dona?”.

*Lacan va proposar un: “retorn a *Freud”. Però, va abordar la qüestió del fal·lus a partir d'un concepte no freudià, el concepte de significant. Va prendre com a punt de partida la clínica de la psicosi, la qual cosa li va conduir a plantejar que no s'havia de reduir el camp del gaudi a la dialèctica fàl·lica i que hi ha un gaudi més enllà del fal·lus, alguna cosa que va intentar articular de diferents maneres al llarg del seu ensenyament.

Finalment, la via que va trobar per a anar més enllà de la pregunta freudiana i accedir al “continent fosc” de la feminitat, va ser convertir al fal·lus en una funció lògica.

Amb aquesta operació, no exempta d'ironia - com ha assenyalat Miller – *Lacan va partir de la premissa fàl·lica per a acabar negant-la. De fet, les fórmules de la *sexuación afirmen que aquest “tot fàl·lic” només pot sostenir-se al preu de ser incomplet o ser indemostrable. Això vol dir que sempre hi haurà una cosa irreductible, radicalment Un altre.

Ara bé, que hi hagi el “*heteros” - aquest gaudi “Altre” al qual *Lacan va qualificar de pròpiament femení - no significa que “La” dona existeixi. El que existeix és el S(A /); és a dir, la lletra que fa litoral o vora respecte al que no pot dir-se.

Per això, al final del seu ensenyament, va situar el gaudi femení en relació al “*sinthome”, que és el símptoma reduït a la lletra fora de sentit.

Tenint en l'horitzó la Gran Conversa de la AMP, el títol de la qual és: “La dona no existeix”, la CdC-ELP proposa un espai de recerca sobre la incidència, en la pràctica analítica, d'aquesta nova perspectiva plantejada per *Lacan en el seu últim ensenyament, un camp que recentment comencem a esbrossar.

Aquest espai estarà dividit en un taller de treball sobre casos clínics i textos psicoanalítics - al qual es podrà inscriure qualsevol membre de l'Escola que estigui interessat - i un espai obert, en el qual s'exposaran i discutiran les produccions d'aquest.

Els membres de l'escola interessats a inscriure's en el Taller poden fer-lo dirigint un correu electrònic a la següent adreça: cdc@elp.cat fins al 5 de setembre.

La primera reunió del taller tindrà lloc el 14 de setembre a les 20.30hs. en la CdC-ELP.

Comissió d'organització: Shula Eldar (responsable), Montserrat Puig, Jorge Sosa, Francesc Vilà.

Bibliografia general

Lacan, J., Ideas directrices para un congreso sobre la sexualidad femenina. Lacan, J. Escritos 2. Buenos Aires. Siglo Veintiuno. 1987.

Lacan, J., La significación del falo. Escritos 2, óp. cit.

Lacan, J. (1972-1973) El seminario, libro 20, Aún. Buenos Aires, Paidós, 1989.

Lacan, J., (1975-1976) El Seminario, libro 23, El sinthome. Buenos Aires, Paidós, 2005.

Miller, J.-A., El ser y el uno. Lecciones publicadas en: Freudiana 73-80.

 

CALENDARIO

Primera reunió del taller tindrà lloc el 14 de setembre a les 20.30hs. en la CdC-ELP.

 

26 d´octubre, 20:30h.

Segona trobada:

Camp de mines o escriptura. Presentació d’una vinyeta clínica de Iolanda Ferreres.

¿La dona Altre per a si mateixa? Lectura del text Ideas directrices para un congreso sobre sexualidad femenina de Jacques Lacan a Escritos 2. A càrrec de Lluïda Andreu.

Una nota sobre la frigidesa a Genero y goce de Eric Laurent. Text publicat a Elecciones del sexo. De la norma a la invencion. Volumen de Gredos—ELP. A càrrec d’en Francesc Vilà.

Modera: Jorge Sosa

14 de Desembre, 20:30

Tercera trobada

Presentarà cas, Maricruz Fernández.

Comentari teòric, Myrian Chang - Notas sobre lo trans 

Què és el trans? Com acollir la demanda de transició entre els sexes. Què es troba en joc a la polèmica actual sobre aquest tema. I què implica "ser dócil a lo trans" que J.-A. Miller proposa als seus últims escrits. Són qüestions que intentarem abordar.

11 de gener, 20:30

 

Quart trobada

Presenta cas: Francesc Vilà - “Fenòmens transferencials entre els equívocs de l'ésser i la consistència del cos”

 

Comentari teòric: Daniel Cena - La transferència i l'objecte a

Al capítol XIV del Seminari "La angustia" Lacan descriu el desenvolupament d'una anàlisi en la qual la posició de l'analista s'articula amb la posició femenina…

 

8 de febre, 20:30

L’ultima trobada del Taller Clínic serà dedicada a conversar en el curs del treball realitzat. 

El Taller clínic ha estat orientat pel tema de les properes Grans Converses de la AMP: "La/ mujer no existe" en consonància amb el treball aclaridor portat per totes les Escoles. 

L’eix escollit, “Vores del femení”, ha permès explorar punts nodals de la teoria entre frontera i litoral a partir de lectures i articulacions clíniques. Hem explorat com la praxis els desenvolupaments recents de la teoria.
 
Comptarem amb: Laura Canedo, Pepa Freiría i Leonora Troianovsky, així com amb la participació dels talleristes.
 
Modera: Montserrat Puig
 
Horari
A determinar

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

ARXIU D'ACTIVITATS