• CONTACTE

ACTIVITATS Seu de Tarragona curs 2017-2018

Seminari de l'Escola

La Seu de Tarragona a partir de les orientacions d’Enric Berenguer, president de l’ELP, organitza un Seminari destinat a examinar les conseqüències, tant clíniques com...
vegeu detalls

XI Congrés AMP, Barcelona 2018

Com a part del treball preparatori al qual ens convoca el proper Congrés de l'AMP, partirem de la lectura dels Papers i els textos d'orientació, accessibles en el lloc:...

vegeu detalls

El revers de les etiquetes diagnòstiques

D’un temps ençà assistim a la proliferació generalitzada d’etiquetes diagnòstiques de tota mena. Aquest increment tan accentuat fa que, des de la psicoanàlisi...

vegeu detalls

Per què la psicoanàlisi avui?

Cicle de trobades per conèixer l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, en conversa amb membres de la Seu de Tarragona Per a saber què és i què no és la psicoanàlisi...

vegeu detalls