• CONTACTO

Seminaris de Primavera '24. CdC-ELP. Iván Ruiz     

Versions de l’homosexualitat masculina: On és el pare?

Iván Ruiz

La psicoanàlisi de Freud contribuí decididament a l’eliminació de l’homosexualitat del camp de les malalties mentals. El següent pas, en vies del que podem considerar la nostra despatologització de la perversió, el donà Lacan al fer de l’Èdip una perversió entre altres, és a dir un tret propi del fantasma. La clínica de les així anomenades perversions, estudiada per Lacan al llarg de tot el seu ensenyament, ens permet avui abordar les solucions singulars amb el gaudi que les diferents versions de l’homosexualitat presenten. En l’actualització de la teoria i pràctica psicoanalítiques: Quina funció per al pare en les eleccions homosexuals? Com respon l’amor homosexual a la no proporció entre els sexes? Què resulta d’allò hetero del gaudi i la castració a l’època de la père-version generalitzada?

 

 

Programa

Sessió 1: Homosexualitat masculina i perversió.

Sessió 2: L’Èdip invertit: de Freud a Lacan.

Sessió 3: La no proporció entre els sexes i l’objecte a-sexuat.

              Col•laboració: Miquel Bassols

Sessió 4: Allò hetero i les versions vers al pare a l’homosexualitat masculina.

 

Bibliografia

Bassols, M. «Heteroelecciones». Elecciones del sexo. De la norma a la invención. Madrid: Gredos. 2015.

Brousse, M.-H. Modo de gozar en femenino. Buenos Aires: Navarin/Grama. 2021.

Castanet, H. Homoanalizantes. Homosexualuales en análisis. Buenos Aires: Grama. 2016.

D’Angelo, L. La homosexualidad masculina: Ensayos freudianos sobre la sexualidad. Madrid: Gedisa. 2004.

Freud, S. «Tres ensayos de teoría sexual», Obras completas de Sigmund Freud, vol. 7. Buenos Aires: Amorrortu. 1996.

Freud, S. «Sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad». Obras completas de Sigmund Freud, vol 18. Buenos Aires: Amorrortu. 1996.

Lacan, J. El Seminario. Libro 5. Las formaciones del inconsciente. Buenos Aires: Paidós. 1999.

Lacan, J. «El atolondradicho”, Otros escritos. Buenos Aires: Paidós. 2012.

Lacan, J. El Seminario. Libro 16. De un Otro al otro. Buenos Aires: Paidós. 2008.

Lacan, J. El Seminario. Libro 19. O peor... Buenos Aires: Paidós. 2012.

Lacan, J. «El Seminario. Libro 22. RSI» [inédito].

Lacan, J. El Seminario 23. El sinthome. Ed. Paidós. 2006.

Laurent, É. (2003). «Ni Ganymède, ni made in gay». La cause freudienne. Revue de psychanalyse, 55. Navarin/Seuil: Paris. 2003.

Marty, É. El sexo de los modernos. Pensamiento de lo neutro y teoría del género. Buenos Aires: Manantial. 2022.

Miller, J.-A. «¿Gays en análisis?», Revista Freudiana nº 92. 2021.

Miller, J.-A. «Introduction à l’étude des perversions» [inédito].

Miller, J.-A. (2010-11). «El ser y el uno», Curso 2010-11 [inédito].

 

Divendres 12 d'abril

Prosseguirem el Seminari a partir de les importants contribucions dels col.legues que van assistir a la primera sessió. Sostenir que "el pare està a tot arreu i enlloc" en l'homosexualitat masculina implica, a partir de l'ensenyament de Jacques Lacan, buidar l'homosexualitat en tant que categoria i resoldre la problemàtica de l'"Èdip invertit" freudià amb l'últim ensenyament se Lacan, a on l'Èdip es torna una forma de perversió entre d'altres.

Aquests seran alguns dels textos en els que ens aturarem:

  • Boehm, F. Beitrage zur Psychologie der Homosexualität. Inktank publishing, 2020. 
  • Lacan, J. Seminario 4. La relación de objeto. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1994, cap. XXIV.
  • Lacan, J. Seminario 5. Las formaciones del inconsciente. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1998, caps. X y XI.
  • Lacan, J. Seminario 6. El deseo y su interpretación. Ed. Paidós, Buenos aires, 2014, caps. XXVI y XXVII.
  • Miller, J.A. "¿Gays en análisis?", Revista Freudiana 92.

 

 

CALENDARIO

Divendres a les 20:30h.

8/3, 12/4, 10/5, 7/6

 

Seu de Barcelona de l’ELP

Carrer de Santa Perpètua 10

Modalitat presencial

Horario
A determinar

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

ARCHIVO DE ACTIVIDADES

Índice de categorías