• CONTACTO

NOU ESPAI DE LA BCFB

IBIDEM (*)

“El real, justament, és allò que va malament, allò que es posa en creu davant la carretera, més encara, el que no deixa mai de repetir-se per destorbar aquest caminar. Ho vaig dir primer de la manera següent: el real és el que torna sempre al mateix lloc”1, situa Jacques Lacan a La Tercera.

A l'aposta i posada en marxa d’aquest nou espai de la BCFB, Ibidem, es posaran en circulació textos i referències de l'arxiu de la pròpia biblioteca que, com veurem com la primera seqüència a desenvolupar durant els propers mesos, ens remeten a aquest mateix lloc llibresc: baix el títol de les tres “Conferències Óscar Masotta” celebrades entre el 1991 i el 1995, tornarem a les intervencions de Germán L. García, François Regnault i Antonio Di Ciaccia.

Per iniciar aquesta sèrie, començarem doncs amb les que van inaugurar aquelles trobades, pronunciades per Germán Leopoldo García: La lección de Óscar Masotta, Una Escuela Fallida i Los Ecos de un Nombre. “Com trobar un lloc al circuit dels sabers constituïts?” Al sender de les respostes que extreu Germán García, la paròdia d’un Fausto argentí i un Faust català; la transformació d'Óscar Masotta en un “camaleó” capaç de parlar la llengua dels altres (l'art modern, l'happening, el Pop, la historieta); la llengua estrangera –anglès– que va triar per a la trobada presencial amb Lacan; del “fantasiejar” amb convidar el propi Lacan a l'Escola Freudiana de Buenos Aires, a “connectar el grup psicoanalític de Barcelona amb el nostre a Buenos Aires”... fins arribar a l'inici de quelcom inèdit, el “projecte llibresc”2 que llança la Biblioteca Freudiana de Barcelona, un mateix lloc on tornar al treball, “com fa l'analitzant que torna a la sessió analítica i com el símptoma que es torna a travessar en la marxa de les coses”3.

 

(*)Veu llatina. 1. adv. Al mateix lloc, allà mateix. Usat en índexs, notes o cites d'impresos o manuscrits (Font: Diccionari RAE). Expressió que remet a les dades bibliogràfiques d’un text ja citat (Font: Diccionari de L’Institut d’Estudis Catalans). 2. Al mateix punt, al mateix moment (Font: Diccionari Gaffiot). 

1 Lacan, Jacques. “La Tercera”. Intervenciones y textos 2, Manantial, Buenos Aires, 2010, p. 81.

2 Cites entre cometes al paràgraf extretes de: García, Germán L. Óscar Masotta. Los ecos de un nombre. Conferencias Óscar Masotta, BCFB – EEP Catalunya – ICF – Ed. Eolia, Barcelona, 1992.

3 Miller, Jacques-Alain. “Comentario sobre la Tercera”. En los confines del seminario, Paidós, Buenos Aires, 2022, p. 152.

 

(*)

 

INICI: DILLUNS 11 DESEMBRE – BCFB – 20:00H

Intervenen:

Miquel Bassols

Marta Berenguer

Trinidad Valente

 

Modera:

Julián Gea

 

Segones Conferències Oscar Masotta (François Regnault, 1993)

 

“L’art segons Lacan”

“L’antifilosofía segons Lacan”

“Anàlisis i síntesi a Freud”

kátharsis

 

“Cada discurs es creuria ser la veritat. Cada discurs donaria, en secret, a escoltar un jo soc la veritat, a excepció del discurs analític, que podria formular —com vaig dir la darrera vegada— jo soc la varidat. I en aquesta paraula en singular, en aquest neologisme, cal entendre les veritats.”1

Les segones Conferències Oscar Masotta datades en 1993 i impartides per François Regnault, navegaran en una sèrie de referències i discursos en els que ressona “una certa música de saber que dóna sempre el to”2 i no ensordeix. Travessat per la seva “admiració per Lacan, la seva fidelitat i la solidaritat amb els alumnes de Lacan entre els quals s’hi compta”3, es troba allí una transmissió que, com un director d’orquestra, recorre aquestes dreceres orientat per la singularitat del discurs analític.

Una meravellosa oportunitat de submergir-nos en l’espectacle, anar més enllà de la tècnica i incloure el desplegament d’un ventall més ample d’instruments.

 

  • Intervenen:

Sonia Arribas

Rubén Touriño

Antoni Vicens

 

  • Modera:

Trinidad Valente

 

1 Miller, Jacques-Alain. Todo el mundo es loco. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller. Paidós, Buenos Aires, 2015, p. 336.

2 Miller, Jacques-Alain. “Presentación”. En: El arte según Lacan y otras conferencias. Conferencias Oscar Masotta, BCFB – ICF – Ed. Eolia, Barcelona, 1995, p. 8.

3 Ibíd., p. 10.

 

Dilluns 4 de març de 2024

Terceres Conferèncias Oscar Masotta (1995): Antonio Di Ciaccia

 

  • “El nen, la família i l'inconscient”
  • “El nen, símptoma i testimoni del malestar en la cultura”
  • “Antenne 110”

 

“És important escoltar els nens, el que saben i com ells inventen”1. Aquestes paraules pronunciades per Judith Miller en el 2012, que han estat publicades fa uns pocs dies a ELPTV, testimonien molt bé l'orientació del treball d'Antonio di Ciaccia, del que hem pogut llegir a la publicació de les que van ser les Terceres Conferències Oscar Masotta realitzades l'abril del 1995 i que ens convoquen per tancar aquest primer cicle d'Ibidem

Les dues primeres trobades van tenir lloc a la Casa degli italiani i, encara que es pretenia que fos per un públic general, Di Ciaccia va proposar una lectura propedèutica dels sis primers Seminaris de Jacques Lacan embastant els significants fonamentals per tal d’agafar el concepte d'inconscient, nen i família.

La tercera trobada aborda el treball de construcció de l'Antenne 110, institució que encara avui porta la seva marca; la que orienta el treball des de la psicoanàlisi, que hem après a anomenar-lo com “el tractament de l'Altre”2

Di Ciaccia ens convida a escoltar el saber dels nens i adolescents des d'aquest lloc d'invenció on la psicoanàlisi ens situa quotidianament.

 

Intervenen:

Julián Gea

Iván Ruiz

Francesc Vilà

 

Modera:

Adriana Fabiani

 

 

1 Paraules de Judith Miller recollides en la seva participació en el Fòrum organitzat per la ELP “Lo que la evaluación silencia: la infancia bajo control” (Sevilla, 2012). ELPTV, gener 2024, https://youtu.be/SJnkGsC2hEA?si=B-_EPME5uvIBSisk

 

2 Di Ciaccia, Antonio. “Antenne 110”. Terceras Conferencias Oscar Masotta, BCFB, EEP Catalunya, SCB, 1995. Reeditat en L’Atelier, nº 6, 2023, pp. 27-40.

 

 

 

CALENDARIO

Dates:

11 de desembre de 2023

15 de gener de 2024

4 de març d e2024

 

Dilluns a les 20H

INFORMACIÓ: BCFB@ELP.CAT

PRESENCIAL A  LA BCFB: Sta. Perpètua, 10-12

Barcelona

 

Horario
A determinar

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

ARCHIVO DE ACTIVIDADES

Índice de categorías