• CONTACTO

Cap a les 22 Jornades de l'ELP, “El que parlar vol dir” | Madrid: 2 i 3 de desembre 2023 Seu de Tarragona de la CdC-ELP L'ORIENTACIÓ PEL DIR EN LA PSICOANÀLISI

Participen:

Catherine Galaman

Àngela Gallofré

Joan Gràcia

Gemma Ribera

Josep Sanahuja

 

Comissió: Gemma Ribera, Josep Sanahuja

 

Les properes Jornades de l'ELP, que porten per títol “El que parlar vol dir”, ens convoca a pensar sobre la vigència de l'inconscient en l’actualitat. Com s'assenyala a l'argument, l'inconscient incomoda i es vol desestimar d’arreu sota consignes diverses. Igualment, la paraula mateixa és atacada, el seu valor i la seva funció depreciada i denegada.

 

Proposem desenvolupar la importància de la paraula dins de la clínica psicoanalítica, fent ressò de l'èmfasi tant de Freud i Lacan per donar-li lloc.

 

L'anomenada “associació lliure” proposada per Freud, és una proposta de llibertat en el dir. L'accent en la llibertat associativa recau en el digui: “digui el que se li acudeixi”. És a dir, que l'accent està posat en el dir i, per tant, es tracta d'una cosa que passa per la paraula i la relació de l'analitzant amb aquesta, en com 'diu el que diu'.

 

Freud, al llarg de la seva obra, ens mostra que no hem de partir de la conducta o dels fenòmens fisiològics, sinó que el punt de partida ha de ser el relat que el pacient fa del símptoma que l'afecta.

 

Per la seva banda, Lacan recupera l'èmfasi posat per Freud en el dir de l'analitzant sobre el seu patir, i renova l'abast que té a la pràctica. Aquest dir no és un dir qualsevol, fins i tot ho reformula com un procés d'escriptura, on un dir seria de l'ordre de l'esdeveniment. Això ens permet plantejar que hi ha ressò de la paraula en el cos.

 

Del costat de l’analista hi ha un pas que va de l'escolta a la lectura de la lletra que hi habita a l'inconscient. Però en el transcurs de l'experiència analítica cal que el saber llegir es traspassi a l’analitzant.

 

Diguem que hi ha una disparitat entre parlar, allò dit, i dir, i una de les funcions essencials en l'anàlisi és llegir i interpretar aquesta diferència. És en aquesta diferència que se'n mesurarà el seu abast.

 

 

Algunes referencies

Sigmund Freud. “Tratamiento psíquico (tratamiento del alma)”. Obras completas tomo I, Amorrortu

Sigmund Freud. “El método psicoanalítico de Freud” Obras completas, tomo VII. Amorrortu

Sigmund Freud. “La interpretación de los sueños”, Obras completas, tomo V, Amorrortu Sigmund Freud. “Más allá del principio de placer”. Obras completas, tomo XVIII, Amorrortu

Jacques Lacan. Seminario 20, Aún. Capítulo III, La función de lo escrito

Jacques Lacan. Función y campo de la palabra, Escritos 1

Jacques Lacan. “Apertura de la sección clínica (1976)”, Revista Ornicar?, 9 de abril de 1977

Jacques Lacan. “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”, Escritos 1

Jacques Lacan. “El atolondradicho”, en Otros escritos

Jacques-Alain Miller, Cartas a la opinión ilustrada, Paidos, Buenos Aires, 2002.

Jacques-Alain Miller. “El escrito en la palabra”, en La fuga del sentido. Paidós

Jacques-Alain Miller. “Leer un síntoma”, en https://elp.org.es/leer-un-sintoma-jacques-alain/

Anna Aromí. “Lectura y psicoanálisis”, en https://scbicf.net/nodus/contingut/article.php?art=208

Hebe Tizio. “Saber leer, aprender a leer”, en https://elp.org.es/saber_leer_aprender_a_leer_primera_parte/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO

Dilluns a les 20h

9 octubre: La incomodidad del inconsciente, hoy. A cargo de Gemma Ribera. 

23 octubre: Hablar no es decir. A cargo de Joan Gracia.
 
6 noviembre: El bien decir y saber leer. A cargo de Àngela Gallofré.
 
20 noviembre: Aprender a leer. A cargo de Josep Sanahuja.
 

Seu de Tarragona de la CdC-ELP

c/ Fortuny, 23, 1 – Tarragona

Horario
A determinar

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

Índice de categorías