• CONTACTO

CAP A PIPOL 11.CLÍNICA Y CRÍTICA DEL PATRIARCAT TOTS IGUALS: INCIDÈNCIES AL VINCLE SOCIAL

Per a la segona trobada preparatòria per al PIPOL 11, treballarem a partir de les incidències pràctiques del declivi del Pare a l'època del Múltiple sense l'U, en el camp de la salut mental a la infantesa i a la pràctica mèdica hospitalària.

 

L'Altre del capitalisme no es defineix a partir del nom, ni del “no”. La decadència del patriarcat substitueix el pare pels germans: la Funció Paterna ha perdut el lloc d'excepció perquè l'excepció ha esdevingut universal. Som a l'època del “tots iguals”, la fraternitat dels germans.

 

Com assenyala Lacan al Seminari “O pitjor”, sense el pare, en el registre dels bons sentiments el que comanda és el que arrela al cos, aleshores: el racisme. De quina manera això té efecte a les pràctiques? Com afecta el lloc de l'agent de l'acte? Què ve a ocupar el lloc del Pare? Què respon en el subjecte?

 

Araceli Teixidó ens presentarà la seva feina sota el títol “El paternalisme: crítica del patriarcat en medicina. Una qüestió clínica i ètica”

 

Jorge Sosa parlarà del fenomen de la despatologització i l'entronització del jo.

 

Coordina: Leonora Troianovski

 

Textes de referèncie:

M-H Brousse Declinación moderna del patriarcado (intervención en el SCF de Palermo, Italia febrero 2023)

E. Laurent. Cómo recomponer los nombres del Padre, en Revista Virtualia 33

CALENDARIO

Dimarts 18 d'abril · 20h30

Presencial a la Seu de Barcelona

Sta. Perpètua, 10-12

Horario
A determinar

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

ARCHIVO DE ACTIVIDADES

Índice de categorías