• CONTACTO

Tots iguals: incidències en el vincle social

Per a la segona trobada preparatòria per al PIPOL 11, treballarem a partir de les incidències pràctiques del declivi del Pare a l'època del Múltiple sense l'U, en el camp de la salut mental a la infantesa i a la pràctica mèdica hospitalària.

L'Altre del capitalisme no es defineix a partir del nom, ni del “no”. La decadència del patriarcat substitueix el pare pels germans: la Funció Paterna ha perdut el lloc d'excepció perquè l'excepció ha esdevingut universal. Som a l'època del “tots iguals”, la fraternitat dels germans.

Com assenyala Lacan al Seminari “O pitjor”, sense el pare, en el registre dels bons sentiments el que comanda és el que arrela al cos, aleshores: el racisme. De quina manera  això té efecte a les pràctiques? Com afecta el lloc de l'agent de l'acte? Què ve a ocupar el lloc del Pare? Què respon en el subjecte?

Araceli Teixidó ens presentarà la seva feina sota el títol “El paternalisme: crítica del patriarcat en medicina. Una qüestió clínica i ètica”

Jorge Sosa parlarà del fenomen de la despatologització i l'entronització del jo.

Coordinació de l'espai: Leonora Troianovski

CALENDARIO

Dimarts 18 d'abril de 2023

20h30

Presencial a a Seu Barcelona CdC-ELP

Horario
A determinar

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

ARCHIVO DE ACTIVIDADES

Índice de categorías