• CONTACTO

Seminari del Passi

Declinació de la creença

Jacques Lacan, a R.S.I, diu: “El que té xocant el símptoma – això que es frega amb l’inconscient – és que hom y creu. ]...] ... no hi ha dubte: qui ve amb un símptoma, sigui qui sigui, creu en ell.(1)

La qüestió de la creença està present d’entrada en la psicoanàlisi, però passa per algunes declinacions, tant en l’aventura de l’ésser que parla com en la seva aventura analítica.

Freud, que planteja la increença (Unglauben), definida com “rebuig de creure” (2), com posició decisiva del paranoic, destaca la negativa a renunciar à la creença en el fal·lusmatern com moment fundador del fetitxisme (3). Lacaneixampla les ressonàncies del problema de la creença amb tot el que va desenvolupar entorn de la fórmula que dóna títol al seu Seminari “Les non-dupes errent” (Els no enganyats erren), posant de relleu la creença en el pare com una manera fonamental, per al subjecte, de tractar el  real. (4)

Si el S.s.S. introdueix la dinàmica de la creença en el dispositiu analític, què en queda al final de la cura? Jacques-Alain Miler, a “L’inconscient i l’esser que parla”, planteja una sortida per la banda del real: “Ésser incaut d’un real – la qual cosa jo elogio – és l’única lucidesa oberta al cos que parla per a orientar-se” (5)

Alguns elements del meu testimoni em portaran a examinar la declinació de la creença: des de la fòbia fins la pare-versió i més enllà. Sens dubte, ressonarà amb el tema de la resolucióde la transferència, tractat per Miquel Bassols en la mateixa sessió del seminari

Enric Berenguer

 

Resolució de la transferència i passi

Ni caiguda, ni dissolució, ni travessia de la transferència. Pel que fa al seu destí al final de l’experiència d’una anàlisi, el terme que està més d’acord amb l’Escola-subjecte, i del passi que li és inherent, és el de “resolució”.

Argumentarem les conseqüències d’aquesta aposta de Jacques Lacan a partir de la lectura d’un text recentment publicat en francès:

Jacques-Alain Miller (1991), “Remarque sur la traversée du transfert”, a Comment finissent les analyses. Paradoxes de la passe. Navarin Éditeur, Paris 2022, pàgs. 126-130.

Disposarem a l’Escola, uns dies abans del seminari, d’una traducció i edició del text en català feta especialment per a aquesta ocasió.

Miquel Bassols

CALENDARIO

Intervenen:

Enric Berenguer, Declinació de la creença

Miquel Bassols, Resolució de la transferència i passi

Modera: Oriana Novau

Dimarts 15 de març, 20:30

Presencial

Horario
A determinar

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

ARCHIVO DE ACTIVIDADES

Índice de categorías