• CONTACTO

L'inconscient de les neurociències i el nostre

Espai preparatori V congrés europeu de psicoanàlisi

Tot i els intents de les neurociències per “capturar” el psíquic -inclòs l’inconscient- en el cervell, l’experiència de la psicoanàlisi dona compte que aquell no es deixa ni representar ni copsar en imatges. Reitera, en tot cas, que hi ha quelcom que s’escapa.

L'inconscient per a les neurociències és memòria, tot i que estigui oblidada, amagada o no conscient. Aquest plantejament permet sostenir que hi ha la possibilitat de localitzar-lo i mesurar-lo. És, també, la marca deixada per l’experiència, que donaria compte de la plasticitat del cervell i, perquè no, també la seva possible manipulació.

Per a la Psicoanàlisi d’orientació lacaniana, en canvi, l’inconscient dona compte d’un real que li és propi, que no desconeix les propietats del cos parlant: el símptoma i la dimensió ètica que el travessa.

CALENDARIO

Abril 29
L'univers TDAH i els seus símptomes

José Ramón Ubieto i Gemma Ribera

Maig 20

El fals dualisme entre cos i ment

Miquel Bassols i Catherine Galaman

Juny 10
Les neurociències en el camp educatiu

Mario Izcovicch i Josep Sanahuja

Horari: 19:30 a 21:00 hores

Lloc: Seu Tarragona de la CdC-ELP
c/ Fortuny, 23, 1 -  Tarragona

Horario
A determinar

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

Índice de categorías