• CONTACTO

Vols el que vols? Excentricitats del desig, disrupcions de gaudi

Vols el que vols? Excentricitats del desig, disrupcions de gaudi

 

Sessions preparatories de les XVII Jornades de l'ELP

Constatem que en l'època actual els subjectes es regeixen més pel règim del gaudi de l'U-sol, "a cadascú el seu gaudi", que pel desig, que en la seva lògica interna té necessàriament que passar per l'Altre.

Tot i així amb l'U-sol el desig queda també afectat, doncs el gaudi que irromp en el cos deixa la seva marca en ell. En aquest sentit podem dir que les excentricitats del desig, ho són enfront de tota idea de normalaitat o de satisfacció reglada.

D'altra banda, com ens va recordar Eric Laurent en la conferència inaugural del XI Congrés de l'AMP, "la disrupció del gaudi en l'homeòstasi del cos, és el fonament de la repetició de l'U... i com a experiència inoblidable serà commemorada per la repetició".

Finalment, la pregunta qu orienta aquestes Jornades, "Vols el que vols?" mostra no només la divisió entre el que diem que volem i el que del nostre desig inconscient desconeixem, també com el gaudi és més veritat que el desig en els subjectes actuals.

Això ens duu a plantejar, sobre el que canvia en la praxi de la psicoanàlisi en l'època de l'U-sol, i de manera fonamental el lloc de la transferència. Transferència que potser ja no opera apuntant al desxiframent, sinó que ho fa més bé des del límit mateix de la paraula, del simbòlic.

Sobre aquestes i d'altres qüestions conversarem en quate reunions que serviran ede preparació de les XVII Jornades de l'ELP, que se celebraran a Barcelona els dies 24 i 25 de novembre de 2018.

 

PROGRAMA:

Dimarts 22 de maig

Presentació de les Jornades: "Vols el que vols? Excentricitats del desig, disrupcions de gaudi"

Intervenen: Margarita Álvarez i Gabriela Galarraga (directoras de les Jornades)

Coordina: Eugenio Díaz

 

Dimarts 12 de juny

"Excentricitats del desig"

Coordina Begoña Ansorena

 

Dimarts 16 d'octubre

"Disrupcions de gaudi"

Coordina: Silvia Grases

 

Dimarts 13 de novembre

"La transferència en l'època de l'U-sol"

Coordina: Josep M. Panés

 

Comissió d'organització: Begoña Ansorena, Euegenio Díaz (responsable), Silvia Grases, Josep María Panés

 

CALENDARIO

22 de maig

12 de juny

16 d'octubre

13 de novembre 

 

Horari: 20.30 hores

Horario
A determinar

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

ARCHIVO DE ACTIVIDADES

Índice de categorías