• CONTACTO

XI Congrés AMP, Barcelona 2018 "Les psicosis ordinàries i les altrres, sota transferència"

Com a part del treball preparatori al qual ens convoca el proper Congrés de l'AMP, partirem de la lectura dels Papers i els textos d'orientació, accessibles en el lloc: https://congresoamp2018.com/

Com ho assenyalen Anna Aromí i Xavier Esqué en el text de presentació del tema, "Les psicosis ordinàries i les altres, sota transferència té la virtut d'interpretar, d'interpel·lar al menys, una cosa viva de la clínica psicoanalítica actual. Allò viu, tros de real amb el qual l'experiència analítica no deixa de trobar-se. Seguir en el solc obert per l'ensenyança de Lacan, l'última i l'altra, és no sostreure's a aquest Real, pròpiament analític ".

D'allí destaquem tres eixos a explorar: el desbordament de l'estructura binària neurosi - psicosi, la subtilesa dels signes discrets, i la localització del que Lacan anomena "un desordre provocat en la juntura més íntima del sentiment de la vida en el subjecte ".


Comissió: Catherine Galaman i M. Àngela Gallofré

CALENDARIO

13 Novembre 2017 | Catherine Galaman

18 Decembre 2017 | Joan Gibert, Gemma Ribera

19 Febrer 2018 | Joan Gràcia

12 Març 2018 | M. Àngela Gallofré, Josep Sanahuja

 

Hora: 20:30 hs.

Horario
A determinar

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

Índice de categorías