• CONTACTO

Seminari de praxis lacaniana: IMPURESES DE L'ACTE

En aquest seminari sobre la praxi lacaniana es tractarà de considerar la incidència de l'acte de l'analista sobre qüestions que concerneixen a la seva presència en llocs en els quals es pretén traslladar l'efecte de l'acte a una causalitat prefixada banalitzant les marques i el gaudi, banalitzant la paraula.

Així ho veiem en les consultes privades i en les públiques, en sanitat, en educació i en política, on es demana generalitzar les solucions fent de cada marca un universal que deixaria al subjecte despullat de la seva capacitat de respondre. Si es pren a la psicoanàlisi des de la perspectiva de l'acte, no hi ha diferència essencial entre la psicoanàlisi pura i les seves aplicacions. Hi ha diferències que aconsellen mantenir la distinció en les elaboracions sobre tots dos, però no afectarien la praxi.

Tal com ens ensenya Lacan, el desig de l'analista no és un desig pur, podríem dir llavors que la psicoanàlisi com a tal tampoc ho és. Proposem el significant "impur" amb l'expectativa de provocar la feina.

Prendre a la psicoanàlisi des de la perspectiva de l'acte de l'analista és considerar des de la perspectiva més allunyada a la qual es proposa des d'altres àmbits de la ciutat: l'acte com a tal faria de la psicoanàlisi alguna cosa "impura" sempre.

Interrogar aquesta impuresa ens porta a considerar que cadasdcuna de les anàlisis està tramat des de les marques de cada analista, per permetre la invenció de cada analitzant o dels que sense ser analitzants, s'apropen a consultar a un analista.             

A cada trobada del Seminari es realitzarà una elaboració al voltant d'un text que serveixi d'orientació i una presentació de cas que doni compte no només de l'acte de l'analista si no de l'analista en acte.

Comissió: Lucía D'Angelo, Carolina Tarrida, Araceli Teixidó (responsable), Francesc Vilà

 

Proposta de bibliografía 

  • Briole, G. Conferencia De Rio a Barcelona https://www.youtube.com/watch?list=PLdB9x66ny_0IujHEH9G8HY1dwevlLQgeL&v=avnk-dnbBtk
  • Lacan, J. “El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada. Un nuevo sofisma” a Escritos 1 Siglo XXI editores. Madrid, 1997 Págs. 187-203
  • Lacan, J. El Seminario 15. El acto analítico. Inédito
  • Laurent, E. “La interpretación ordinaria” en Freudiana nº 76 (enero-abril, 2016): 137-152
  • Miller, J.-A. Los usos del lapso Paidós. Buenos Aires, 2004
  • Miller, J.-A.“La acción analítica” en Conferencias porteñas, tomo 2, Buenos Aires, Editorial Paidós

Se puede consultar en https://redpsicoanalitica.wordpress.com/2016/07/20/la-accion-analitica

  • Miller, J.-A. “La interpretación al revés” en Entonces: “Sssh...”. Eolia. Barcelona y Buenos Aires, 1996. Pàgs. 7-13

CALENDARIO

Calendari

7 de novembre 2017  La marca y el ser

9 de gener 2018  El acto analítico

6 de febrer 2018  La presencia del analista

6 de març 2018  Praxis lacaniana y acto analítico

Horario
A determinar

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

ARCHIVO DE ACTIVIDADES

Índice de categorías