• CONTACTO

Cinquantenari de la Proposició del 9 d'octubre de 1967 Sobre el psicoanalista de l'Escola

A l'octubre de 1967, Lacan va presentar davant els que el seguien una proposició sobre el que s'esperava d'un psicoanalista a l'Escola, la qual ell mateix va fundar. Primer va ser l'"Acte de fundació" de l'EFP, "tan sol com sempre ho vaig estigué davant la causa psicoanalítica", dirà. Poc després, la "Proposició del 9 d'octubre de 1967 sobre el psicoanalista de l'Escola", en la qual, sense respondre a la pregunta de què és un psicoanalista, es tractarà de l' "entroncament per on el psicoanalizant passa a psicoanalista".

50 anys després, ens proposem commemorar l'actualitat del text de la "Proposició ..." i fer-li respondre a la pregunta precisa per la garantia que l'Escola pot aportar que un analista provingui de la seva formació. Partim, per una banda, de la impossibilitat de discutir el passi sense la referència a l'Escola i, de l'altra, de l'elaboració sobre el final de l'anàlisi, que Jacques-Alain Miller ha elaborat en els darrers trenta anys.

El títol d'AE és la resposta de l'Escola a la demanda d'un analitzat de fer-se responsable del "progrés" d'aquesta Escola, del seu "moviment necessari". Però és a més aquell que "fent-autoritzar" com AE, més enllà de la causa de la seva pròpia anàlisi, pot testimoniar de la seva relació amb la causa analítica.

Dues trobades preparatòries ens permetran treballar alguns fragments del text i ens conduiran a la commemoració del 50è aniversari de la "Proposició del 9 d'octubre de 1967 sobre el psicoanalista de l'Escola", que tindrà lloc a Barcelona, ​​el 9 d'octubre d'aquest any .

Comissió: Neus Carbonell, Silvia Grases, Iván Ruiz, Leonora Troianovski

CALENDARIO

Dates

23 de maig

Participen: Gabriela Galarraga i Antoni Vicens 

Modera: Silvia Grasses

 

13 de juny 

Participen: Eugenio Díaz

Modera: Neus Carbonell

 

9 de octubre de 2017

Conmemoració de la “Proposició del 9 d'octubre de 1967 sobre el psicoanalista de l'Escuela”

 

Horari

20:30 hs.

Título
Segona trobada preparatòria cap a la commemoración del 50 aniversari de la “Proposició del 9 d'octubre de 1967 sobre el psicoanalista de l'Escuela”, que tendrà lloc a Barcelona, el 9 de octubre d'aquest any.
Fecha
13/06/2017
Horario
20.30
Participantes

Xavier Esqué

Eugenio Díaz

Descripción

Lectura del fragment:

“El paso de psicoanalizante a psicoanalista tiene una puerta cuyo gozne es ese resto que hace su división, porque esa división no es otra que la del sujeto, cuya causa es ese resto.

En este viraje en que el sujeto ve zozobrar la seguridad que obtenía de ese fantasma donde se constituye para cada uno su ventana sobre lo real, lo que se vislumbra es que el asidero del deseo no es otro que el de un deser.

En este deser se devela lo inesencial del sujeto supuesto saber, desde donde el psicoanalista por venir se consagra al agalma de la esencia del deseo, dispuesto a pagarlo reduciéndose, él y su nombre, al significante cualquiera

... 

Así, el final del análisis conserva en sí una ingenuidad, a propósito de la cual se plantea la cuestión de si debe ser considerada una garantía en el paso al deseo de ser psicoanalista”. ("Proposición del 9 de octubre...", Otros escritos, ed. Paidós, págs. 272-273).

Título
Primera trobada preparatòria cap a la commemoración del 50 aniversari de la “Proposició del 9 d'octubre de 1967 sobre el psicoanalista de l'Escuela”, que tendrà lloc en Barcelona, el 9 de octubre d'aquet aany..
Fecha
23/05/2017
Horario
20.30
Participantes

Antoni Vicens

Gabriela Galarraga

Descripción

Lectura del fragment:

 “Nuestro porvernir de mercados comunes encontrará su contrapeso en la expansión cada vez más dura de los procesos de segregación". ("Proposición del 9 de octubre...", pág. 276, Otros escritos, ed. Paidós).


Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

ARCHIVO DE ACTIVIDADES

Índice de categorías