• CONTACTO

Cursus (marzo-junio 2015). El cuerpo en psicoanálisis

El cos a la psicoanàlisi
En el seminari VI, Lacan diu irònicament: «Jo ignoro, segons sembla, l'existència del cos». I conclou un moment després: «És amb els nostres membres que fem l'alfabet d'aquell discurs que és l'inconscient».
El cos va estar present des de l'origen en la indagació de la psicoanàlisi, resistint-se sempre als discursos dominants que, des de la ciència o la moral, tractaven de reduir-lo a l'organisme, per una banda, o de silenciar-lo, per l'altra.
El context ha canviat, però les noves formes de la histèria segueixen desafiant la ciència del nostre temps, mentre que una altra mena de discursos en el camp social s'encarreguen de dir cóm hem de viure el nostre cos: no deixen de ser noves formes de moral, tot i que es presentin com a simples manuals d'ús.
Farem un recorregut sobre les fites fonamentals de la manera de pensar el cos, en els seus diferents registres, tot centrant-nos en el comentari de breus textos de Freud i de Lacan (fins i tot paràgrafs concrets d'escrits i de seminaris, per ser més concrets). Començant per un exercici de lectura, extraurem d'ells els elements de la teoria que ens permeten pensar aquesta realitat tan complexa, sense deixar de fer referències constants també a cóm es planteja avui dia la qüestió del cos.
Quines formes pren en els nostres dies el símptoma de conversió histèrica? Cóm es pensa el cos del nen, i que se'n fa? Ara que tant parlen de sexe, cóm afecta això a la realitat sexual de l'inconscient? En el narcisisme contemporani, cóm cal entendre certs usos i penalitats del cos?
Enric Berenguer
El cuerpo en el psicoanálisis
En el seminario VI, Lacan dice irónicamente: “Yo ignoro, al parecer, la existencia del cuerpo.” Y concluye un momento después: “Es con nuestros propios miembros con los que hacemos el alfabeto de ese discurso que es el inconsciente”.
El cuerpo estuvo presente desde el origen en la indagación del psicoanálisis, resistiendo siempre a los discursos dominantes que, desde la ciencia o la moral, trataban de reducirlo al organismo, por un lado, o de silenciarlo, por el otro.
El contexto ha cambiado, pero las nuevas formas de la histeria siguen desafiando a la ciencia de nuestro tiempo, mientras que otro tipo de discursos en lo social se encargan de decir cómo tenemos que vivir nuestro cuerpo: no dejan de ser nuevas formas de moral, aunque se presenten como simples manuales de uso.
Haremos un recorrido sobre los hitos fundamentales del modo de pensar el cuerpo, en sus distintos registros, centrándonos en el comentario de breves textos de Freud y de Lacan (incluso párrafos de escritos y seminarios). Partiendo de un ejercicio de lectura, extraeremos de ellos los elementos de la teoría que nos permiten pensar esa realidad tan compleja, haciendo también referencias constantes a los modos en que la cuestión del cuerpo se plantea hoy día.
¿Qué formas toma en la actualidad el síntoma de conversión histérico? ¿Cómo se piensa y qué se hace con el cuerpo del niño? Ahora que tanto se habla de sexo, ¿cómo afecta eso a la realidad sexual del inconsciente? En el narcisismo contemporáneo, ¿cómo entender ciertos usos y penalidades del cuerpo?
Enric Berenguer

CALENDARIO

PROGRAMA

16 marzo de 2015
23 de marzo de 2015
13 de abril de 2015
27 de abril de 2015
11 de mayo de 2015
8 de junio de 2015

Comisión: Lluïsa Andreu, Enric Berenguer (responsable), Soledad Bertrán, Lidia Ramírez.
Dilluns de 20 a 21.30h

Marzo-junio 2015
Lunes de 20 a 21.30h

Título
El cuerpo fuera del cuerpo
Fecha
06/08/2015
Horario
20 a 21.30h
Participantes
Hebe Tizio, Marta Serra
Modera: Enric Berenguer
Título
El cuerpo y los afectos.
Fecha
11/05/2015
Horario
20 a 21.30h
Participantes
Neus Carbonell, Margarita Álvarez
Modera: Lidia Ramírez
Título
El cuerpo narcisista.
Fecha
27/04/2015
Horario
20 a 21.30h
Participantes
Cecilia Hoffman, Isabelle Durand
Modera: Enric Berenguer
Título
El cuerpo inhibido, el cuerpo angustiado.
Fecha
13/04/2015
Horario
20 a 21.30h
Participantes
Mario Izcovich, Lucía D'Angelo
Modera: Lidia Ramírez
Título
El cuerpo que goza: la pulsión.
Fecha
23/03/2015
Horario
20 a 21.30h
Participantes
Patrícia Lombardi, Silvia Grases
Modera: Enric Berenguer
Título
El cuerpo en la histeria. Freud y Lacan.
Fecha
16/03/2015
Horario
20 a 21.30h
Participantes
Enric Berenguer, Lidia Ramírez

Compartir

  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook

ARCHIVO DE ACTIVIDADES